TR / EN / IT / DE 

Etkinlik Açıklaması

Arka Plan:

Adayın karar verme, yenilikçilik, analitik beceriler, problem çözme, uygulamalı öğrenme ve detaylara dikkat etme yeteneğini karakterize eden analitik yeterlilikleri öğreniyoruz.

Görevler:

-Öğretmen öğrencilere sunumu gösterir, hangi analitik becerilerin gerekli olduğunu ve bunların neden önemli olduğunu açıklar ve öğrencilerin sorularını yanıtlar.

-Öğretmen bazı öğrencilere aşağıdakileri sorar:
Bana yeni fikirler üretmek zorunda kaldığınız bir durumdan bahsedin?

Bana öngörülemeyen bir sorunu çözdüğün bir durumdan bahset, durumu nasıl düzeltti?

Bir problem çözmek için gerekli tüm bilgiye sahip olmadığın bir zamanı açıkla. Sonra ne yaptın?

Süre

40 dakika

Format

Sunum

PDF olarak kaydet:

Sonraki ders:

Nugget'i 1.7

SOSYAL YETKİNLİKLER

VIRIT, 01.11.2020-31.10.22 tarihleri arasında 2 yıl içinde geliştirilen hem öğrencileri hem de öğretmenleri kapsayan bir Erasmus+ projesidir. Bu proje, okul derslerinde veya proje günlerinde mesleki oryantasyon ve kariyer rehberliğinde kullanılmak üzere 360° videolara dayalı sanal iş başvurusu eğitiminden oluşmaktadır. Bu proje, okullarda mesleki oryantasyonun kalitesini iyileştirmeyi ve mevcut yöntemleri sanal gerçeklik uygulama eğitimi ile tamamlamayı amaçlamaktadır. Öğretmenlerin dijital becerilerini güçlendirmelerine olanak sağlamasının yanı sıra, öğrencilerin mesleki oryantasyondaki yeterliliklerini pekiştirmelerine ve kariyer hayatına girişleri için temel nitelikleri teşvik etmelerine yardımcı olur.